• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 6. 8. 2020
  • Fotogaléria

   • MŠ Koncert
   • MŠ Rozlúčka 2020
   • Koniec školského roka 2019-2020
   • Medzinárodný deň materinského jazyka
   • Fašiangy
   • Fašiangy MŠ 2020
   • Naše mažoretky na plesoch
   • Škola v prírode
   • Šaliansky Maťko
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Liptovské Revúce č. 232
   • zs.lrevuce@gmail.com
   • zs.lrevuce@gmail.com
   • ZŠ s MŠ: 044 4397176, Riaditeľka školy: 0911 900 559 Zástupkyňa RŠ: 0910 144 400 MŠ: 0903 773 007 Zástupkyňa RŠ pre MŠ: 0903 794332 Školská jedáleň: 0911 449 189 Školský klub detí: 0911 861 712
   • 37813404
   • 2021668539
   • 034 74 Liptovské Revúce č. 232, zs.lrevuce@gmail.com
 • Fotogaléria

  • MŠ Koncert
  • MŠ Rozlúčka 2020
  • Koniec školského roka 2019-2020
  • Medzinárodný deň materinského jazyka
  • Fašiangy
  • Fašiangy MŠ 2020
  • Naše mažoretky na plesoch
  • Škola v prírode
  • Šaliansky Maťko
  • Žiacka konferencia
  • Vyhodnotenie 1. polroka
  • Karneval