• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • EXKURZIA u Mirka Sanigu
     • EXKURZIA u Mirka Sanigu

      Žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali zážitkové, prírodovedné učenie sa priamo v teréne u pána docenta Miroslava Sanigu. Dozvedeli sa mnohé, zaujímavé informácie o živočíchoch a rastlinách našej malebnej, revúckej prírody. Okrem toho ich voviedol do Pustovne sv. Františka, ktorá deti svojim nevídaným interiérom doslova očarila. A ako vždy, tak ani teraz deti od „uja Mirka“ neodchádzali naprázdno, ale s plnými rukami drobných darčekov J. Deti sa už teraz tešia na ďalšie stretnutie s našim rodákom.

     • ZÁPIS DO MŠ

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Liptovské Revúce oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 bude prebiehať

      od 02.mája do 13.mája 2022.

      Rodič dieťaťa v uvedenom termíne:

      • Vyplní Elektronickú prihlášku a odošle podľa pokynov
      • Predloží rodný list dieťaťa a Potvrdenie o zdravotnej
    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

      Oznamujeme rodičom, žiakom a priateľom školy, že v termíne od 16.05. do 16.06.2022 bude prebiehať zber papiera.

      Papier môžete odovzdať v priestoroch kotolne školy.

      Každý prírastok bude žiak hlásiť svojmu triednemu učiteľovi.

    • Návšteva hasičov
     • Návšteva hasičov

      Tretí májový deň sa naši žiaci z prvého stupňa spoločne s pani učiteľkami dopravili na hasičskú stanicu v Ružomberku. Ujovia hasiči im vysvetlili ako funguje ohlasovňa požiarov. Následne žiakom poukazovali predmety, ktoré používajú pri svojej práci: vysielačky, lampy, telefóny, výstroj....Hasičské prilby si mohli reálne vyskúšať. Pozvali ich aj do obrovskej garáže, kde im ukázali rôzne hasičské autá. Na záver si žiaci vyskúšali pustiť vodu z hasičskej hadice. Pre deti to bol veľký zážitok.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 23. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Liptovské Revúce č. 232
   • zs.lrevuce@gmail.com
   • zs.lrevuce@gmail.com
   • Riaditeľka školy: 0911 900 559 Zástupkyňa RŠ: 0911 427 595 Zástupkyňa RŠ pre MŠ: 0903 794 332 MŠ: 0910 230 010 - Číslo je dostupné počas prevádzky MŠ Školská jedáleň: 0911 449 189 Školský klub detí: 0911 861 712
   • 37813404
   • 2021668539
   • Základná škola s materskou školou 034 74 Liptovské Revúce č. 232 Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje