Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,
  034 74 Liptovské Revúce 232, zs.lrevuce@gmail.com
 • ZŠ: 044 4397176,
  RŠ: 0911 900559
  ZRŠ: 0911 427595
  MŠ: 0903 773007
  MŠ ZRŠ:0903 794332
  ŠJ: 0911 449189
  ŠKD: 0911 861712

Piatok 23. 8. 2019

Štatistika

Počet návštev: 934403

 

 

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

  Starý študent, už putuje,svetom, svetom,

  so školou sa rozlučuje, zbohom, zbohom,

  zbohom buď krásny školský čas,

  v ktorom som prežil toľko krás,

  zbohom, zbohom, zbohom,

  ja už idem šírym svetom.

 • Koncoročný výlet 2. stupeň

  Aj žiaci druhého stupňa sa vybrali na koncoročný výlet. Najskôr navštívili Harmaneckú jaskyňu, ktorá bola skvelým schladením v týchto horúcich letných dňoch. Potom ich kroky smerovali do Martina na návštevu Literárneho múzea (časť Slovenského národného múzea), kde sa dozvedeli čo-to o histórii Slovenska, Matici slovenskej či Národnom obrodení. Na záver ešte navštívili Národný cintorín, na ktorom sa oboznámili s významnými osobnosťami Slovenska.

 • Školský výlet 1. stupeň

  Dňa 18. 6. 2019 sme sa so žiakmi prvého stupňa vybrali na výlet do Banskej Štiavnice. Najskôr sme si prezreli nádherné Štiavnické tajchy. Mladší žiaci navštívili Starý zámok a starší štôlňu Bartolomej. Obhliadka bane bola pre nich veľkým zážitkom. Spoločne sme putovali námestím Banskej Štiavnice, kde nás zaujali mohutné meštianske domy a morový stĺp. Nakoniec sme sa zastavili v Banskoštiavnickej botanickej záhrade. Prezreli sme si tu rôzne domáce i cudzokrajné dreviny, z ktorých najvýznamnejšie pre nás boli cédre a sekvoja mamutia. Výlet sme ukončili nakupovaním a posedením v reštaurácii.

 • Cyklotúra

  S blížiacim sa letom nám čoraz viac rastie chuť k letným športom. Naši žiaci sa prekonali a vybrali na dlhú cyklotúru do Korytnice.

 • OLYMPIÁDA MŠ

  Dňa 10.6.2019 sa v ZŠ Zarevúca konal XXI. ročník okresnej olympiády detí MŠ.

  Zapojilo sa 16 materských škôl. Našu reprezentovalo 6 detí z triedy predškolákov – Ninka, Miška, Karinka, Megy, Dávidko a Jakubko . Súťažili v hode na cieľ, behu na 20 metrov a cez prekážky, v skoku do diaľky a vo vreci. Posledná disciplína bola štafeta. Potešil nás úspech Dávida, ktorý dosiahol druhé miesto v behu cez prekážky. Po náročnom dopoludní sa súťažiaci vrátili do MŠ.

 • Deň detí

  O pestrý program pri príležitosti Dňa detí sa postarali deviataci, za čo im z celého srdca ďakujeme. Najviac naše deti bavilo ťahanie lanom, preskoky cez prekážky, ale aj krátka diskotéka , o ktorú sa postaral DJ Paťo a nesúťažná disciplína „lízanie nanukov“... Pekné dopoludnie sme ukončili odovzdaním medailí a chutným guľášikom.

  Všetkým ďakujeme

 • Šturec + Horec

  Streda – 12.6.2019 bol náš šťastný deň. K týždňovej téme Autom, vlakom, autobusom, sme zvolili krátky výlet do Šturcu, na ktorý sme sa vybrali ako inak...autobusom. Maminy sa postarali o vhodnú obuv, oblečenie a pitný režim, pani učiteľky zabezpečili, aby sa ich detičky zdržovali v chládku, dopĺňali tekutiny a bezpečne sa vrátili späť do MŠ. Po vychádzke k vodopádu a križovatke doliny Sútecká, sme sa vrátili na hlavnú cestu. V chate Horec nás očakával ujo Jožko s tetou Luckou, ktorí už mali nachystanú pizzu a vodičku na pitie. Ďakujeme im za ich ochotu, ktorú prejavili pri ohlásenom nájazde Mravčekov, Lienok a Sovičiek.

 • Veselo s gitarou

  V stredu – 05.6.2019 – do našej MŠ zavítala teta Ivetka so vzdelávacou aktivitou „Veselo s gitarou“, prostredníctvom ktorej nám porozprávala rôzne príbehy a zanôtila kopec známych i menej známych detských pesničiek. Že sme sa dobre bavili, to dokazujú naše šťastné tváričky.........

 • Výtvarná súťaž - TOP FOTOGRAFIA

  Naši žiaci sa počas celého školského roka zapájali do súťaže Top fotografia za jednotlivé ročné obdobia a ich snaha im priniesla úspech. Na konci školského roka boli ocenení traja žiaci deviateho ročníka – R. Hromada, B. Brnová a R. Sirotová.

 • Deň hasičov

  Hasiči z DHZ Liptovské Revúce nielen ukázali našim žiakom, čo všetko zahŕňa hasenie požiaru a čo všetko je pri ňom dôležité, ale aj im dopriali zábavu a schladenie v podobe peny, ktorú si vychutnali všetci od najmenších až po najväčších.

 • Juniáles

  Tak ako je zvykom, aj tento rok si naši ôsmaci a deviataci pripravili aktivity pre žiakov. Na žiakov prvého i druhého stupňa čakalo množstvo zábavných aktivít, za ktoré mohli získať pečiatku. Najaktívnejší žiaci boli na záver odmenení. Už tradične si mohli žiaci po aktivitách vychutnať skvelý guláš i malú sladkú odmenu.

 • ZŠ s MŠ oznamuje, že dňa 21.06.2019 sa uskutoční zber papiera a železného šrotu v obci Liptovské Revúce. Žiaci s pedagógmi budú zber vykonávať od 7:30 hodiny. Svoj papier a železný šrot, vhodný na vývoz, prosím vyložte, čo najskôr, na viditeľné a dobre prístupné miesto.

 • Literárne Revúce naďalej pokračujú

  Projekt Literárne Revúce sa nám úspešne rozbieha. Na základe predošlých pozitívnych skúseností, naši starší žiaci pravidelne spolupracujú s MŠ a zapájajú do divadelných aktivít aj našich najmenších.

 • Sokoliari

  Opäť sme v našej škole privítali sokoliarov - Falconarii . Ukázali našim žiakom výra skalného, sokola či orla. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o týchto výnimočných vtákoch a niektorých si mohli aj pohladiť. Odniesli si tak okrem vedomostí aj skvelý zážitok.

 • Poľovníctvo a príroda - súťaž

  Aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili prírodovednej súťaže "Poľovnictvo a priroda", ktorá prebehla 30.5.2019 v Liptovskom Mikuláši.

 • Besiedka ku DŇU MATIEK v MŠ

  Dňa 10.mája 2019 sa v našej materskej škole uskutočnila besiedka ku Dňu matiek. Trieda Lienok sa predstavila dramatizáciou Môj macík a piesňou Jarné kvietky v podaní skupiny Hrdza, Mravčekovia sa zahrali na Šípkovú Ruženku a Sovičky – najstarší, si pripravili regionálne pásmo Krštenie a modlitbu za rodičov a deti. Veríme, že sme všetky mamičky potešili.

 • VÝLET MŠ SUCHÁ

  Nezabudnime na tých, ktorí položili svoj život za našu dedinu v ťažkom období vojny. I týmto usmievavým a šťastným deťom treba vštepovať, aká je vojna zlá a prináša veľa utrpenia, bolesti, strachu a nepokoja. Spolupráca so ZPB nám v srdci i u týchto šťastných a usmievavých detí pomôže zaštepiť do ich srdiečka, že si treba vážiť a chrániť slobodu. Dvaja neznámi mladí vojaci ukončili svoj život rukou nepriateľa bez zanechania správy pre svojich blízkych a nás. My však nezabudneme a každoročne prídeme s deťmi na toto miesto, aby sme si pripomenuli ich odvahu a pamiatku na nich. Ďakujeme za pomoc ujovi Milošovi Gazdaricovi, nášmu šoférovi a p. uč. Marte Mastišovej, ktorá nás sprevádzala. Keď sa ocitnete v krásnom prostredí Suchej doliny, merajte svoje kroky k skromnému krížu , postojte a venujte tichú spomienku všetkým, ktorí obetovali svoj život za pokoj a radostný život našej dediny a našej domoviny.

 • Blahoželáme Romane Sirotovej, žiačke 9. ročníka, k prvému miestu vo svojej kategórii vo výtvarnej súťaži "Kreatívne dokreslené".

 • PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO

  Dňa 23.05.2019 sme sa zúčastnili preberania cien v CELOSLOVENSKEJ súťaži PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO. Vo svojej kategórii ALEX KUBEK, žiak 8. ročníka získal čestné uznanie za svoj literárny počin a pani učiteľka Mgr. Jana Poláková sa stala jednou z piatich ocenených pedagógov. K nevšednému úsechu im GRATULUJEME a tešíme sa s nimi.

 • Tanec s Elánom

  Aj tento rok sa naše žiačky zúčastnili nesúťažnej tanečnej prehliadky s názvom Tanec s elánom, ktorá sa konala v KD A. Hlinku v Ružomberku. Našu školu reprezentovali malé mažoretky, ako aj žiačky II. stupňa s modernými tancami. Svojimi tanečnými vystúpeniami ohúrili divákov a boli odmenené trofejou a diplomami.

 • Exkurzia Bardejov

  Dňa 21.5. sa naše žiačky 9. ročníka za účasť v súťaži o 1. svetovej vojne zúčastnili exkurzie na východné Slovensko. Exkurzia začala v Bardejove, kde sme navštívili mestskú radnicu. Pokračovali sme do Zborova. Na cintoríne padlých vojakov sme si uctili obete 1. sv. vojny položením venca. Vo Svidníku sme navštívili múzeum vojenskej techniky. Na záver sme prešli Údolím smrti a položili sme veniec ku pamätníku čs. armádneho zboru na Dukle.

 • Literárne Revúce pokračujú

  Starší žiaci zahrali reprízu predstavenia deťom z materskej školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,
  034 74 Liptovské Revúce 232, zs.lrevuce@gmail.com
 • ZŠ: 044 4397176,
  RŠ: 0911 900559
  ZRŠ: 0911 427595
  MŠ: 0903 773007
  MŠ ZRŠ:0903 794332
  ŠJ: 0911 449189
  ŠKD: 0911 861712

Fotogaléria